Sammanslagningen av Proliva och Aleris är klar

  • Aleris förvärv av Proliva från Praktikertjänst nu slutfört.
  • Sofia Palmquist ny verkställande direktör och koncernchef för Aleriskoncernen.
  • Det nya gemensamma bolaget har över 3,500 medarbetare och kommer att omsätta cirka 4,5 miljarder SEK på den svenska marknaden.

 

Aleris har idag slutfört förvärvet av Proliva AB från Praktikertjänst AB. Därmed skapas en ledande svensk aktör inom specialistvård i Sverige. Tillsammans har Aleris och Proliva nu mer än 3 500 medarbetare och ca 4 500 MSEK i omsättning i Sverige. Samtidigt tillträder Sofia Palmquist som verkställande direktör och koncernchef för Aleris, som utöver den svenska verksamheten har verksamhet i Norge, Danmark och Baltikum.

  • Vi är mycket glada för att Sofia Palmquist nu blir vår nya VD och koncernchef, säger styrelseordförande Thomas Berglund. Hon är en av Sveriges absolut skickligaste chefer inom sjukvård. Med många års erfarenhet av sjukvårdsledning inklusive 12 år på S:t Görans sjukhus har hon både kunskaper, erfarenhet och energi för att leda Aleris kommande resa. Eftersom Aleris nästan uteslutande bedriver specialistsjukvård och mycket av storsjukhusens standardiserade vård successivt kommer att flyttas till fristående specialistsjukvård som Aleris, är hennes tid på S:t Görans sjukhus särskilt värdefull. Sofias djupa kunskaper och intresse för sjukvårdens digitalisering kommer också att vara en viktig komponent i Aleris fortsatta digitaliseringsresa.
  • Idag har Proliva och Aleris gått samman till ett företag. Det skapar goda förutsättningar för oss att göra nytta för ännu fler patienter tillsammans, säger Sofia Palmquist, tillträdande VD och koncernchef på Aleris. Vi är en aktör som kommer att hjälpa till att lösa utmaningarna i samhället och avlasta de stora sjukhusen både i den situation vi nu befinner oss i och vår ambition att förändra sjukvården på sikt så att vi använder resurserna på bästa sätt.
  • Det är positivt för svensk hälso- och sjukvård att det finns en stark aktör som kan bidra till utvecklingen inom specialistvård och vara en viktig samarbetspartner, fortsätter Sofia Palmquist.
  • Tillsammans med våra nya kollegor kommer vi att ha de allra bästa förutsättningar att forma Sveriges mest attraktiva specialistsjukvårdsgivare. Vårt fokus är hög tillgänglighet, medicinsk kvalitet och att vara en förändringskraft i den svenska vården, säger Prolivas koncernchef Cecilia Halvars Öhrnell.

 

Om Aleris och Proliva

Proliva omfattar idag BB Stockholm, CityAkuten, Närsjukhusen i Västra Götaland, Närsjukvården Österlen, Proliva Operationscentrum, fd Praktikertjänst N.Ä.R.A., fd Praktikertjänst Psykiatri, fd Praktikertjänst Ryggkirurgi Strängnäs, Rehab Station Stockholm, Sollentuna specialistklinik, Stockholm Heart Center samt Ultragyn.

Aleris omfattar idag sjukvård och diagnostik i Sverige, Norge och Danmark och erbjuder tjänster av hög kvalitet till den offentliga vården, till försäkringsbolag och till patienter som själv betalar för sin sjukvård.

För mer information kontakta:

Thomas Berglund, styrelseordförande Aleris,
thomas.berglund@aleris.se 073-388 86 00

Sofia Palmquist, VD och koncernchef Aleris,
sofia.palmquist@aleris.se 070-484 29 07

Cecilia Öhrnell, VD och koncernchef Proliva,
cecilia.ohrnell@praktikertjanst.se 070-484 26 11